پرفراژ اتوماتیک PL 79

پرفراژ را می توان نوعی خط برش دانست که در چاپ فاکتور و قبض های خرید کاربرد دارد و برای آسان کردن عملیات برش توسط مشتریان و صاحب فروشگاه انجام می گیرد. در بسیاری از کارهای چاپی، مانند دسته های قبوض ارسال کالا، دریافت سفارش، دسته چک و… لازم میشود کاغذها پرفراژ شده و با قرار دادن یک برگ مقوا در زیر و روی آنها، دوخته و سپس به دفتر تبدیل شوند. عملیات پرفراژ پس از طراحی و چاپ کار انجام می پذیرد و پیشنهاد می شود در موقع طراحی کار حتما فاصله ۱/۵ سانتی متری برای پرفراژ خالی گذاشته شود.

دستگاه های پرفراژ سما در چهار مدل تک سرعته PL 297 و PL79 و سرعت متغیر PL97 و +PL97 موجود می باشد که قابلیت زدن چند پرفراژ و خط تا به صورت همزمان را دارا است.

PL79 یک دستگاه کوچک و رومیزی است که قابلیت پرفراژ زنی در ابعاد ۴۵ سانتی متر با سرعت ۵۰ برگ در دقیقه را به صورت اتوماتیک  فراهم می کند.

ویژگی بارز این دستگاه نسبت به مدل مشابه  کاغذ کش اتوماتیک  آن می باشد که از زیر فید می کند.این عمل موجب می شود که شماره های فاکتور ها بهم نریزد.