شماره زدن فاکتور به صورت اتوماتیک

این دستگاه قادر خواهد بود بر روی انواع کاغذ ۵۰ تا ۲۸۰ گرم با حداکثر سرعت 3000 برگ در ساعت به صورت اتوماتیک شماره بزند. تعداد شماره های پیش فرض بر روی دستگاه دو عدد بوده و قابلیت افزایش تا شش شماره نیز وجود خواهد داشت.

خط تا زدن مقوا به صورت اتوماتیک

دستگاه های پرفراژ و خط تا سما در دو مدل تک سرعته PL 297 و سرعت متغیر +PL97 موجود می باشد که قابلیت زدن چند پرفراژ و خط تا به صورت همزمان را دارا است.

مقایسه دستگاه پرفراژ تولیدی سما

دستگاه های پرفراژ سما در چهار مدل تک سرعته PL 297 و PL79 و سرعت متغیر PL97 و +PL97 موجود می باشد که قابلیت زدن چند پرفراژ و خط تا به صورت همزمان را دارا است.

ویدئو عملکرد سلفون کش تمام اتوماتیک

دستگاه سلفون کش اتوماتیک SK999 در یک مدل با غلطک استیل طراحی شده که امکان سلفون کشی تا عرض 50 و با حداکثر سرعت 7 متر در دقیقه را فراهم می کند.

ویدئو عملکرد شماره زن A3

این دستگاه قادر خواهد بود بر روی انواع کاغذ ۶۵ تا ۳۰۰ گرم با حداکثر سرعت ۳۰۰۰ برگ در ساعت به صورت اتوماتیک شماره بزند.